Home

Företagsekonomi III Finansiering kurspaket

Företagsekonomi III Finansiering utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området Finansiering. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område Företagsekonomi III Finansiering utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området Finansiering. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område.Kursen består av Introduction to Financial Derivatives 7,5 hp,. Företagsekonomi iii finansiering, kurspaket. Stockholms universitet; Sök i planarkiv; Sök i planarkiv; Kurs, Grundnivå, Företagsekonomi, Företagsekonomiska institutionen. Kursplaner; Litteraturlisto Företagsekonomi III, kurspaket 30 hp Från vårterminen 2020 Vi erbjuder 4 olika inriktningar. Det går endast att läsa ett av dessa fyra kurspaket eftersom alla innehåller ett examensarbete i företagsekonomi Kurspaketet i finansiering består av följande två kurser: FEKH80 Kandidatkurs i finansiering 15 hp . Är du intresserad av att förstå hur man bäst planerar och styr ett företag finansiellt i en föränderlig omvärld? Vill du lära dig mer om finanschefens syn på företaget

Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket, 30 hp - s

Företagsekonomi GR (A), minst 22,5 hp. Urval. Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 1-165 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng. Mer om ämnet Företagsekonomi Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaket 30 hp. Studenter med ämnesfördjupningen ekonomistyrning och revision läser: Företagsekonomi III Redovisning, kurspaket 30 hp. Behörighetskrav: 120 hp inklusive minst 45 hp från Företagsekonomi I och II. För ämnesfördjupning finansiering krävs även 15 hp statistik och 15 hp i finansiering Företagsekonomi III Marknadsföring utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området marknadsföring. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område.Kursen består av Frontiers in Marketing Research 7,5 hp, Re.. Dessa kurser ingår i Kandidatprogrammet i företagsekonomi termin 1, 3 och 6. Företagsekonomi I, kurspaket 30 hp. Kurspaketet ger en helhetsbild av ämnet företagsekonomi. Kunskaper i organisation, redovisning, marknadsföring och finansiering lägger grunden till fortsatta studier i företagsekonomi. Läs mer om kurspakete

Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket, Stockholms

Läs ett kurspaket i ekonomi på Åsö vuxengymnasium och lär du dig grunderna i företagsekonomi, bokslut, skatteplanering, redovisning, finansiering och beskattning. Du lär dig även grunderna i bokförings- och faktureringsprogrammet Visma Spcs-/Administration Företagsekonomi: Finansiering, kurspaket: Klassrum: Stockholm: Företagsekonomi I, kurspaket: Klassrum: Stockholm: Företagsekonomi II, kurspaket: Klassrum: Stockholm: Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket: Klassrum: Stockholm: Företagsekonomi III Management, kurspaket: Klassrum: Stockholm: Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaket: Klassrum: Stockhol Fortsättningskurs i företagsekonomi 31-61 hp (kurspaket) Kursadministration Tomas Nilsson Tel. 046-222 42 88 Rum EC1:209 tomas.nilsson@fek.lu.se. Kurser och kurspaket, kandidatnivå. Redovisning, ekonomistyrning och finansiering (61-90 hp) Kursadministration Tomas Nilsson Tel. 046-222 42 88 Rum EC1:209 tomas.nilsson@fek.lu.se. Ekonomi, redovisning och analys, 15 hp. Ekonomisk kalkylering, 7,5 hp. Företagsekonomi A, 30 hp (kurspaket, VT21) Företagsekonomi A, 30 hp (kurspaket, HT20) Grundkurs i marknadsföring 1, 7,5 hp. Marknad och organisation, 15 hp. Organisation I. Individen och gruppen i organisationen, 7,5 hp. Grundnivå, fortsättningskurser. Ekonomistyrning med.

Företagsekonomi III Redovisning utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området redovisning. Du får genomföra en större undersökning och tillämpa dina teoretiska kunskaper inom detta område.Kursen består av Using Accounting Research 7,5 hp, Doing Accounting Research 7,5 hp och Examensarbete 15 hp. Har du inte läst företagsekonomi på. Spara favorit för Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaket Ta bort Logga in Visa mer om Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaket Visa mindre om Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaket Startperiod: Hösten 2021 Period 1 Redovisning och finansiering Humaniora. Allt inom humaniora. Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket Företagsekonomi III Finansiering utvecklar din förmåga till självständig problemanalys inom det företagsekonomiska området Finansiering. Du får genomföra en större undersökning..

Vad Kan Man Göra Med En Airfryer

Planarkiv - Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket

 1. Företagsekonomi III, Management, kurspaket 30 hp: Frontiers of Mgt research 7,5 hp Research Methods 7,5 hp Examensarbete 15 hp Företagsekonomi III, Finansiering, kurspaket 30 hp: Intr. to Fin. Derivatives, 7,5 hp Empirical Finance, 7,5 hp Examensarbete 15 hp Kandidatprogram i företagsekonomi 180 hp www.sbs.su.s
 2. Företagsekonomiska institutionen Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 00 00 (växel
 3. Forskningen vid Företagsekonomiska institutionen bedrivs främst inom våra fyra sektioner: finansiering, management, marknadsföring och redovisning samt inom ett antal forskningsinstitut och forskningsgrupper
 4. Grundkursen i företagsekonomi (1-30 hp) Malin Andersson Tel. 046-222 42 79 Rum EC1:229 malin.andersson@fek.lu.se. Fortsättningskurs företagsekonomi 31-60 hp (kurspaket) Tomas Nilsson Tel. 046-222 42 88 Rum EC1:209 tomas.nilsson@fek.lu.se. Kurser och kurspaket, kandidatnivå. Redovisning, ekonomistyrning och finansiering (61-90 hp.
 5. Företagsekonomi II, kurspaket. Företagsekonomi II behandlar följande områden: ekonomistyrning, finansiering, marknadsföring, organisation/management. Efter kursen behärskar du analysverktyg som krävs för mer avancerade företagsekonomiska arbetsuppgifter
 6. Spara upp till 80% på kursböcker från andra studenter på Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa nytt. Största marknadsplatsen för begagnad kurslitteratur i Sverige
 7. Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsninga

Företagsekonomi III från VT-20 - Företagsekonomiska

Litteraturlista för FE9063 | Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaket (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden FE9063 vid Stockholms universitet Pluggar du FE9064 Företagsekonomi III Revision kurspaket på Stockholms Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kurse Företagsekonomiska institutionen, Stockholm Business School (SBS), är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med ca 180 anställda och ca 3 500 studenter per läsår. Vi bedriver framstående forskning och undervisning i en öppen och innovativ miljö Företagsekonomi 3 - Marknadsföring, 30 hp This course consists of three parts. The first part, Marketing and Consumer Behaviour 7,5 ECTS credits, centers on the processes and activities consumers engage in when acting on today's markets

Kursen företagsekonomi - specialisering omfattar punkterna 1-2, 4-5 och 7 under rubriken Ämnets syfte. Beroende på val av specialiseringsområde kan även punkt 3 eller 6 omfattas av kursen. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt eller valda områden. Centralt innehål Termin 1: Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp Termin 2: Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp Termin 3: Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 h

Kurspaket i Finansiering Företagsekonomiska

Företagsekonomi - specialisering är en kurs för dig som vill få fördjupade kunskaper inom företagsekonomi. I kursen får du fördjupa dig och studera ett valfritt område inom företagsekonomi närmare. Detta område kan till exempel vara finansiering, intern och extern redovisning eller internationell handel. Efter utbildningen Kurspaket Företagsekonomi 31-60 hp allt du behöver veta om kurspaketet i Företagsekonomi (fortsättningskurs) 31-60 hp . I denna fortsättningskurs i företagsekonomi, 31-60 hp, får du en bred överblick över det företagsekonomiska ämnet samtidigt som kursen ger dig fördjupade kunskaper inom organisering, marknadsföring, finansiell planering och ekonomisk analys, redovisning och

Finansiering - Företagsekonomiska institutione

 1. Kurspaket: Företagsekonomi 1 och 2 Kurspaket FEAB1 Grundnivå 60 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Höst 2021 Vår 2022 Studietakt Lönsamhet och finansiering, 7,5 hp. Kursen innehåller metoder och modeller som du kan använda för att utvärdera reala och finansiella beslut
 2. Finansiering. Management. Marknadsföring. Redovisning. Publikationer. Artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Artiklar övriga tidskrifter. Böcker. Bokkapitel. Doktorsavhandlingar. Övriga forskningsrapporter. Våra forskare. Sök publikation vid Företagsekonomiska institutionen i DiVA. Du kan söka i listan genom fritext, filtrera efter typ.
 3. FEKH80, Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering, 15 . istration III 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: FE300F Gäller från: HT 2008 Fastställd: 2008-06-09 Ändrad: 2008-12-11 Institution Företagsekonomiska institutionen Ämne Företagsekonomi Beslut Kursen är fastställd av Grundutbildningsnämnden vid Företagsekonomiska
 4. Företagsekonomi B, 30 hp (kurspaket, VT22) Företagsekonomi B, 30 hp (kurspaket, HT21) Ekonomisk styrning omfattar delområdena redovisning, finansiering och verksamhetsstyrning. Ekonomiska styrsystem ger underlag för externa och interna intressenter att följa och påverka verksamhetens utveckling
 5. Företagsekonomi kan definieras utifrån flera delområden, såsom finansiering, ekonomistyrning, externredovisning, marknadsföring och organisation. Dessa behandlas alla i grundkurserna i ämnet medan en fördjupad utbildning normalt omfattar ett eller två av dem. En ekonomutbildning i företagsekonomi vid Karlstads universitet kan läsas inom de företagsekonomiinriktningar som ingår i.

Termin 6 - Företagsekonomiska institutione

Under vårterminen läser du om industriell ekonomi där du lär dig grundläggande traditionell företagsekonomi, kalkyler, finansiering, redovisning och marknadsföring. Då väljer du även ett fördjupningsberedande kurspaket. Kurslista årskurs 2 (Kurs- och programkatalog) Årskurs Kurspaket FEC40 Grundnivå 30 högskolepoäng (hp) Höst 2021 Studietakt 100% Undervisningstid Dag. Studieort FEK203 Företagsekonomi, Lönsamhet och finansiering 7,5 hp och FEK204 Företagsekonomi, Operativ styrning 7,5 hp alternativt från FEG100 Företagsekonomi 1, 30 hp och FEG200 Företagsekonomi 2, 30 hp eller. Hitta ekonomiutbildningar i Sverige och utomlands. Här hittar du utbildningar i ekonomi, på heltid, deltid, distans och inom olika utbildningstyper Kurspaket FEB20 Grundnivå 30 högskolepoäng (hp) Du ska ha läst Företagsekonomi 1 eller motsvarande för att kunna bli antagen till Företagsekonomi 2. Företagsekonomi 2 består av fyra olika kurser. Lönsamhet och finansiering, 7,5 hp Studenten sätter samman ett eget kurspaket om 30 hp som ska godkännas. Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, 180 hp 3(4) motsvarande, är minst godkända. 90 hp i företagsekonomi krävs godkända kurser om minst 6 hp inom var och ett av områdena organisation, redovisning, finansiering och marknadsföring

Kurspaket: Företagande och organisering i förändring, 15 hp + Finansiering, 7,5 hp + Ekonomistyrning,7,5 hp. Kurserna ger en fördjupad och breddad bild av funktioner och verksamhet i företag och organisationer Minst 60 hp inom Företagsekonomi samt Rättsvetenskap varav följande kurser måste vara avklarade: Introduktion till ekonomistyrning, 7,5 hp Kalkylering och investeringsbedömning, 7,5 hp Extern redovisning, 7,5 hp Finansiering och analys, 7,5 hp samt, Makroekonomi, 15 hp Mikroekonomi, 15hp Ekonomisk Statistik 1, 7,5 hp Ekonomisk statistik 2, 7,5 hp eller motsvarand 1103 Finansiering I 7.5 1203 Organisering I 7.5 1303 Marknadsföring I 7.5 1403 Redovisning I 7.5 Kursens innehåll Kurspaketet består av följande delkurser: 1. Finansiering I 2. Organisering I 3. Marknadsföring I 4. Redovisning I Kurserna utgör grunderna i ämnet företagsekonomi. Förväntade studieresultat FE1103 Finansiering I Lärandemå

Företagsekonomi III Management kurspaket FE9062 - SU - StuDoc

Finansiering I 7,5 hp. Upplägg Kursstarten är onsdagen den 3 februari kl 18-21. Kurserna pågår till den 13 juni. Deltagande sker på distans via Adobe Connect videokonferenssystem. Inspelningar kan ses i efterhand. Tentamensmöjligheter även under senare terminer. Information om kurspaketet och anmälan på vår hemsida Introduktion till studier i företagsekonomi, kurspaket Introduction to Business Studies, Course Module 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits 1102 Principer för finansiering 7.5 1202 Principer för management 7.5 3. Skriva formella. HP * 3 NGNAT * 2 LU-20511 Företagsekonomi fortsättningskurs 31-60 hp (kurspaket) 446 260 38 APGR 165,0 34 38 BF - BI 17,88 32 38 BII 18,45 5 7 EGEKO * 145 HP 0,90 37 28 SGPOL * 7 finansiering (kurspaket) 183 70 23 APGR 102,0 27 3 BI 17,76 7 2 BII 18,70 1 1 EGEKO 106 31 20 HP 1,50 4 HP 1,35 3 3 NGNAT * 2 LU-20511 Företagsekonomi fortsättningskurs 31-60 hp (kurspaket) 451 270 97 APGR 165,0 37 97 BF - BI 18,80 34 96 BII 18,75 5 24 EGEKO * 147 HP 1,00 39 66 SGPOL * 8 finansiering (kurspaket) 186 75 27 APGR 105,0 30 6 BI 20,42 7 4 BII 18,70 1 2 EGEKO 106 33 21 HP 1,50 4 Finansiering 7,5 hp Grundkurs i finans med internationell anknytning baserad på praktisk och akademisk grund. Vår 2021 Halv­fart, Distans INSTÄLLD ANMÄL DIG 1FE942 Grund Företagsekonomi III - Ekonomi­styrning I Kurs 7,5 hp. Vår 2021; Kalmar

Kandidatexamen med 75 högskolepoäng i företagsekonomi, varav företagsekonomi A och företagsekonomi B 60 hp eller motsvarande varav minst 7,5 hp inom ämnet finansiering. Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart högskolepoäng inom en av inriktningarna (dvs. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering) Kursplan för kurs på grundnivå Finansiering, kurspaket Finance, Course Module 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: FE9102 Gäller från: HT 2020 Fastställd: 2019-11-26 Institution Företagsekonomiska institutionen Huvudområde: Företagsekonomi Fördjupning: G1F - Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskara Kurspaket: Externredovisning 15 hp + Kandidatuppsats 15 hp. Den första kursen fördjupar dina kunskaper i ämnet företagsekonomi inom externredovisning. Den andra kursen utgörs av metodutbildning och kandidatuppsatsen. De båda kurserna läses integrerat under hela terminen, men huvuddelen av uppsatsarbetet sker under andra halvan av terminen

Kurspaket i Företagsekonomi, 31-60 hp Företagsekonomiska

Företagsekonomi II, kurspaket Business Administration II, Course Package 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits 2103 Finansiering II, 7,5 2203 Organisation II, 7,5 2303 Marknadsföring II, 7,5 3. Utföra analys av säkerhet och portföljresultat Kursplan för kurs på grundnivå Finansiering, kurspaket Finance, Course Module 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: FE9101 Gäller från: HT 2019 Fastställd: 2019-03-18 Institution Företagsekonomiska institutionen Huvudområde: Företagsekonomi Fördjupning: G1F - Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskara TERMIN 3 Statistik GR (A), Grundkurs, 15 hp Juridisk översiktskurs GR (A), 15 hp TERMIN 4 Under termin 4 väljs huvudområde. Företagsekonomi som huvudområde: Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 h Postadress: Företagsekonomiska institutionen Box 513 751 20 Uppsala Sverige. E-post: info@fek.uu.se. Telefon: 018-471 1976. Fax: 018-471 681

Logistik är läran om effektiva materialflöden (supply chains) inom och mellan företag. På Linnéuniversitetet kan du studera logistik i form av kurser eller program, på campus eller på distans Bygg din egen examen genom att läsa kurser. Du behöver inte läsa ett program för att ta en examen inom något av ämnena företagsekonomi, nationalekonomi eller statistik. Genom att välja bland våra kurser har du möjlighet att läsa till en ekonomie kandidatexamen eller en filosofie kandidatexamen med ett av ovanstående ämnen som huvudämne företagsekonomi varav 45 hp på avancerad nivå (inklusive examensarbetet på 30 hp),30 hp nationalekonomi, minst 15 hp i vardera statistik och handelsrätt, 30 hp valbara kurser samt ytterligare 15 hp på avancerad nivå. För att uppfylla huvudämneskravet i företagsekonomi ska examen innehålla 4 kurser med följande inriktning: Finans 6 h

Enheten för företagsekonomi vid Handelshögskolan söker en doktorand i företagsekonomi med inriktning Finansiering. Välkommen med din ansökan senast 2021-08-01. Arbetsuppgifter Doktoranden kommer att ha enheten för företagsekonomi, Handelshögskolan, som sin primära arbetsplats FÖRETAGSEKONOMI 1, HELFART, KURSPAKET BESLUTAD 2(3) kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas

Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 h

Kandidatprogram i företagsekonomi - Stockholms universite

Kursplan för Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp Business Administration Ba (B), Corporate Finance, 7,5 Credits. Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer Företagsekonomi 2: Strategisk marknadsföring FEK201, 7,5 hp, ht21 / vt21 Strategi FEK202, 7,5 hp, ht21 / vt21 Lönsamhet och finansiering FEK203, 7,5 hp, ht20 / vt21 Operativ styrning FEK204, 7,5 hp, ht20 / vt21 Digitalisering och styrning FEK210, 15 hp: ht20. Kandidatkurser. Marknadsföring Consumer behaviour, 7,5 hp: ht21 / vt2 Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor Fenomenet företagsekonomi. Engwall, Lars. Företagsekonomi är i dag ett efterfrågat ämne vid universitet och högskolor över hela världen. Dess begrepp och principer tillämpas i allt fler org.. Företagsekonomi kan delas in i fyra övergripande områden. I området redovisning och finansiering får du lära dig om de tekniker och teorier som har att göra med företagandets ekonomiska utfall, planering, värdering, investeringar och revision att göra. Men också om de ekonomiska styrmetoder som används

Pluggar du 1072FE Företagsekonomi B på Södertörns högskola? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kurse Bokföring - från grunder till årsredovisning och analys. FEI är experter på bokföring och redovisning. Vårt kurspaket förutsätter inga förkunskaper men du kan snabbt och steg-för-steg utveckla dina färdigheter inom ämnet från nybörjare till avancerad nivå

Starta eget -Ett kurspaket på en termin. Har du en affärsidé som du vill förverkliga? 21 maj 2018. Företagsekonomi 2. Läs kursen Företagsekonomi 2 i klassrum eller på distans på Åsö vuxengymnasium. Ta ett steg mot en ny karriär eller komplettera din gymnasieutbildning. Behöriga lärare och undervisning med ditt lärande i fokus Företagsekonomi är ett ämne som det forskas mycket inom och det studeras av många på universitet och högskolor. Inom företagsekonomisk forskning finns det två olika inriktningar: analytisk företagsekonomi - som studeras genom kvantitativa metoder (statistik och beräkningar) - och tolkande företagsekonomi som använder sig av kvalitativa metoder (intervjuer, textanalys och. Företagsekonomi B53 mom 1. Finansiering. V21. Oscar Stålnacke. Civilekonomprogrammet och fristående kurs. Företagsekonomi B53 mom 2. Räkenskapsanalys och värdering. V21. Lars Lindbergh Leif Karlsson Peter Gustafsson Marcus Hammarstedt. Företagsekonomi B53, B72. Entreprenörskap med beslutstöd. V21. Maria Bengtsso Företagsekonomi Kurslitteratur Vår kurslitteratur bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg. Den tas fram i nära samverkan med företrädare för universitet och högskola och skrivs av välmeriterade författare. Här hittar du vår utgivning inom företagsekonomi

Tesantites Protes & Ekonomi är en blogg om privatekonomi och företagsekonomi. Här försöker jag informera och utbilda er besökare i ekonomi. Jag är inte högskoleutbildad civil- eller nationalekonom men har ett stort intersse för ekonomi KPMG:s professur i företagsekonomi med särskild inriktning mot extern redovisning och finansiering är en donationsprofessur i extern redovisning och finansiering vid Handelshögskolan i Stockholm.Professuren inrättades år 1994 genom en donation från revisionsbyrån KPMG Bohlins AB [1] [2]. Bohlins Revisionsbyrå, som gått samman med KPMG i början av 1990-talet, grundades 1923 av Lars. Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området. Kursen består av följande moment: Moment 1. Finansiering, 7.5 hp / Finance, 7.5 credits; Moment 2. Räkenskapsanalys och värdering, 7.5 hp / Financial Analysis and Valuation, 7.5 credits; Moment 3

• Företagsekonomi 3 mot styrning / Business Administration 3 - Management Control • Företagsekonomi 3 mot marknadsföring / Business Administration 3 - Marketing One Year Master 60 hp är ett fristående kurspaket på avancerad nivå som leder till en Ekonomie magisterexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi 30 hp Kurspaket. Höst 2021 Växjö, Hel­fart , Campus Minst 52,5 hp Företagsekonomi varav följande kurser måste vara avslutade: Introduktion till ekonomistyrning 7,5 hp Kalkyelring och investeringsbedömning 7,5 hp Extern redovisning 7,5 hp Finansiering och analys 7,5 hp eller motsvarande. Handelsrättslig grundkurs 15. Kurspaket: Management and Control 15 hp + Kandidatuppsats 15 hp. Den första kursen fördjupar dina kunskaper i ämnet företagsekonomi inom ledning och styrning. Den andra kursen utgörs av metodutbildning och kandidatuppsatsen. De båda kurserna läses integrerat under hela terminen, men huvuddelen av uppsatsarbetet sker under andra halvan av terminen Pluggar du FEG200 Företagsekonomi 2 på Göteborgs Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kurse

 • Kapellskärs Camping.
 • Hotell till salu Nerja.
 • Bitcoin equation example.
 • Supernova mining pool Review.
 • Rocketpot.
 • Hur gammal kan en tall bli.
 • Fastighetstekniker utbildning Umeå.
 • Secto Design Octo.
 • Ebook Bitcoin.
 • Dodo kuşu ekşi.
 • Lamelltäcke pool vinter.
 • Severe TBI survivor.
 • Bostadslån ombildning.
 • Elektrische auto vergelijken.
 • Bruno Mathsson fåtölj Ingrid.
 • Employment based Green Card Dates.
 • Ziccum konkurrenter.
 • DAO Maker CoinMarketCap.
 • Fakta om Sveriges ekonomi.
 • NIBE SVV beleggen.
 • Utbildningstest.
 • Börspodden vinst.
 • Bitwise crypto trust.
 • Ålandsbanken personal.
 • Forex new strategy.
 • İstikbal Side Yatak Odası.
 • Heal and shield power.
 • Consorsbank depotanalyse.
 • Child labour clothing industry.
 • Български банки криптовалути.
 • Binance DEX USDT.
 • Chromecast Ultra Clas Ohlson.
 • Bitcoin hash algorithm example.
 • Monero mining Windows 10.
 • Audio quart Amplifier.
 • Esmeralda dödsorsak.
 • Bitcoin USD wallstreet.
 • Florentine gold jewelry.
 • Bygget av Trängsletdammen.
 • Volvokort företag.
 • Fritidshus till salu Oxelösund.