Home

Statens offentliga utredningar arkiv

Statens offentliga utredninga

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer - både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år. Kommittéberättelsen på riksdagens webbplat Materialet består av Kungliga bibliotekets (KB) inskannade SOU:er från 1922 till 1996 samt Riksdagens öppna data från 1997 till 2020 (till 2020:81). KB:s del från 1922 till 1996 är OCR-behandlad och innehåller en del tolkningsfel som kan påverka sökresultaten negativt. Riksdagens data innehåller också ett mindre antal fel som innebär att några. Sveriges museum om Förintelsen, SOU 2020:21. 15 april 2020 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet. Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv, SOU 2019:58

SOU-sök - Sök i Statens Offentliga Utredningar (SOU) - LiU

 1. I slutet av oktober 2017 beslutade regeringen om direktiv för utredningen Översyn av arkivområdet. Det är alltså dags att ge arkivområdet, i vid mening, en ordentlig genomlysning. Senast arkivsektorn blev föremål för samma uppmärksamhet var för 16 år sedan, en lång tid i ett snabbt samhälle. Regeringens övergripande syfte med arkivutredningen är.
 2. Statens offentliga utredningar Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU
 3. Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv SOU 2019:58 Publicerad 18 december 201
 4. SOU:er publicerade efter 1999 hittar du på Regeringens sida, Statens offentliga utredningar. Fritextsökning via Linköpings universitet, fritextsökning i Statens Offentliga Utredningar (SOU) 1922 - 202
 5. About SOU database and search help About SOU database. This database consists of Government Official Reports (SOU). 1922 to 1996 has been scanned by the Royal Library (Swedish link) (KB) and 1997 - 2021 (up to 2021:45) from Swedish Parliament open data. 1922 - 1996 is scanned from paper and there may be some quality issues that affects search results in a negative way
 6. 19/10 Utredningen träffar Centrum för Näringslivshistoria och Tjänstemännens Arkiv. 26/10 Utredningen på plats i Lund för regionalt möte. 14/11 utredningen träffar SKA. 19/11 utredningen på studiebesök på Stockholms stadsarkiv. 30/11 utredningen träffar FAI. 13/12 utredningen träffar SKL, Kultur- och fritidsberedninge

Detta dataset består av Statens Offentliga Utredningar i .csv format som gör det lättare att bearbeta materialet i programspråk som Python och R. SOU:erna fram till 1999 kommer från KB:s samlingar, medan SOU:erna 2000-2020 kommer från Riksdagens Öppna Data (OBS: data från 2020 är ofullständiga, eftersom inte alla utgåvor var tillgängliga vid publikationstiden). Datasetet. Statens offentliga utredningar 2021:36. sou 2021 36 Gode män och förvaltare en översyn. BETÄNKANDE AV STÄLLFÖRETRÄDARUTREDNINGEN SOU 2021:36 Gode män och förvaltare en översyn. Betänkande av Ställföreträdarutredningen Stockholm 2021 SOU 2021:36 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument Statens offentliga utredningar 1968:53 Kommunikations­ departementet Arkiv inom häiso- och sjukvård Delbetänkande avgive av Landstingent

Klimatet i Sverige | Kvällsposten

Arkiv för alla - nu och i framtiden - Regeringen

Ku 2017:02 Arkivutredningen Statens offentliga utredninga

 1. Vi publicerar ca 25 publikationer/år i vår rapportserie. Vi gör också PM i form av kortare utredningar, som endast finns i pdf. Vi ger årligen ut ett antal skrifter i vår serie Om offentlig sektor samt de årliga publikationerna Offentliga sektorn i korthet och Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och landsting
 2. SOU betyder Statens offentliga utredningar. Mats Dämvik Juristfirman Unité. Tidigare publicerad i Elöverkänsligas tidning Ljusglimten nr 3 2013
 3. Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt SOU 2011:27. Publicerad 25 mars ger Riksarkivet i uppdrag att leda arbetet med att stegvis införa gemensamma tjänster för e-arkiv och e-diarium för statliga myndigheter
 4. Statens offentliga utredningar (2 st) 19 juni 2018. Ett oberoende public service för alla - nya möjligheter och ökat ansvar. Parlamentariska public service-kommittén redovisar i detta slutbetänkande sitt förslag om hur public service ska regleras på ett ändamålsenligt sätt i ett nytt medielandskap
 5. Arkiv, bibliotek och språk. 2. Samtid, historia och livsmiljö. 3. Konstarterna - konst, teater, dans, musik och böcker. • Statens kulturråd ska finnas kvar men ska ha vissa nya arbetsuppgifter. • Statliga museer, statliga teatrar och operan ska bestämma mer själva. De ska få uppdrag från staten för flera år
 6. Statens offentliga utredningar, SOU 1993:16. Kunskap om kunskap: forskning och utveckling för universitet och högskolor. Utbildningsdepartementet, Ds 1992:98. Demokrati och makt i Sverige: maktutredningens huvudrapport (medförfattare). Statens offentliga utredningar, SOU 1990:44
 7. Inlägg om Statens offentliga utredningar skrivna av Bruno Hamnell. I fredags kritiserade den konservativa debattören Emmie Mikaelsson den nyutkomna statliga utredningen Det demokratiska samtalet i en digital tid - Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat (SOU 2020:56) för att den, enligt henne, hävdar att alternativmedier är ett hot mot demokratin.

Statens offentliga utredningar; Ta bort alla filter; Din sökning gav inga träffar. Försök igen. Prova något av följande: Kontrollera din stavning. Försök att söka bredare, du kan alltid förfina din sökning i träfflistan. Du kan också lämna ett inköpsförslag om det du söker inte finns Foto: Johannes Jansson/norden.org Här finner du statliga utredningar om medier och yttrandefrihet i de nordiska länderna. I viss mån inkluderar listorna även andra offentliga rapporter. Dokumenten uppdateras vid årsskiftet. (Danmark uppdateras senare under 2021). För insikt om lovarbeids- / lagstiftningsprocesser i de nordiska länderna, se längst ned på sidan

Statens offentliga utredningar - Regeringen

Offentligt tryck är ett sammanfattande namn på olika typer av dokument som ges ut av den offentliga förvaltningen. Exempel på offentligt tryck är riksdagstryck, författningssamlingar, utredningar (Statens offentliga utredningar - SOU och Departementsserien - Ds) och statistik och protokoll från riksdag, kommuner och landsting Statens biografbyrås arkiv levererades till Riksarkivet i oktober 2011. Statens biografbyrå arkiv Organisation och arbetsuppgift Historik En sammanfattning över viktiga hållpunkter, utredningar och lagstiftningar m.m. finns i publikationen Statens biografbyrå 1911-2000 skriven av dir. Gunnel Arrbäck. Sammanfattningen bif Den här skriften beskriver den statliga värdegrunden. Skriften kan användas för diskussioner och övningar om grunderna för vad som är en god förvaltning Webbplatsen använder sig av kakor (cookies) för olika funktioner och för att ge en bra användarupplevelse. Information om våra kakor. Jag förstå

Sida:SOU 1963 36 Malmen i Norrbotten

Statens offentliga utredningar, beskrivning av serien i Wikipedia Statens offentliga utredningar, digitaliserade och korrekturlästa inom Wikisource SOU efter 1998, regeringens webbplats I oktober 2015 presenterades utvecklingsprojekt baserade på digitalseringen av SOU vid ett seminarium SOU-hack, se material på Github Arkiv och läsesalar Du är välkommen att besöka oss om du vill ta del av handlingar i något arkiv som Riksarkivet förvarar. Nedan finns en lista över var i landet du kan hitta oss och där står också kortfattat beskrivet vad som finns på olika ställen Foto: Hangsna / CC BY-SA 4.0 SVT Nyheter har publicerat en nyhet med innehåll från pågående vårdutredningen som Göran Stiernstedt kommer att presentera i morgon. Förutom bättre samordning och ökat samarbete vill Stiernstedt att man bör införa remisskrav för akutbesök på sjukhusen, och istället bygga ut närakuterna, då primärvården enligt utredningen skall få ett ökat. Riksantikvarieämbetets arkiv är uppdelad i sex ämbetsarkiv och här ingår också t.ex. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens arkiv, 1753-1975. Äm

Statens offentliga utredningar, så kallade SOU, är ett viktigt statligt redskap för att informera riksdag och regering om situationer som kräver deras uppmärksamhet. En utredning består, oftast, av en särskild utredare eller en kommitté, och ett sekretariat, för att underlätta utredarens arbete, samt en expertgrupp för att bidra med expertis genom att reagera på utredningen allt. Statliga myndigheter; Domstolar och andra granskare; Statliga utredningar Om du inte kan logga in på Utkiken kan det bero på att Internet Explorer inte längre supportas. Microsoft slutade supporta Internet Explorer 2013 och nu har även Utkikens plattform slutat fungera med Explorer

Kunskapsunderlag om bebyggelseplanering, trafikalstring och parkering till Statens offentliga utredningar Publicerad den 6 april, 2021 12 april, 2021 Utredningen Samordning för bostadsbyggande har lämnat över ett betänkande till regeringen med benämningen Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23) 2016 uppmärksammade vi att den första tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen fyllde 250 år 2020 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Det här arbetet har haft till syfte att skildra de föränderliga förväntningarna hos skolledarskapet i statliga offentliga utredningar under 1970-2000-talet Nationell Arkivdatabas. Serie - Birgitta Hambraeus arkiv. Förvaras: Riksarkive En ny myndighet föreslås som möjliggör en besparing för varje enskild myndighet och för staten som såsom e-arkiv, din epostadress för att följa Statens offentliga utredningar.

LIBRIS titelinformation: Organisatoriska riktlinjer för svensk statistik : utredningar och förslag / av 1956 års statistikkommitté

Statens Offentliga Utredningar har vid det här laget hunnit lösa de flesta samhällsproblem både en och två gånger. I riksdagsbiblioteket täcker deras volymer väggarna i ett helt rum. Men inte ens en SOU är ett förutsättningslöst sökande efter politiska lösningar 4 § Riksarkivet är arkivmyndighet för 1. statliga myndigheter, 2. sådana organ som avses i 2 kap. 4 § första meningen offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) när det gäller arkiv som härrör från den verksamhet som avses i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen, 3. enskilda organ som förvarar statliga arkiv med stöd av lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna.

Härifrån till evigheten

 1. 1. statliga myndigheter, 2. sådana organ som avses i 2 kap. 4 § första meningen offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) när det gäller arkiv som härrör från den verksam-het som avses i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen, 3. sådana enskilda organ som förvarar statliga arkiv med stöd av lage
 2. En annan roll för staten. Statens roll beträffande kulturpolitiken sågs av kommittén fortfarande som den enskilt viktigaste aktöreren, men behovet av medverkan av andra intressenter, också utanför den offentliga sektorn, betonas. Staten bör vara drivande och samordna med andra aktörer
 3. I årets rapport Den offentliga sektorn i korthet 2017 redovisar Statskontoret en översiktlig bild av utvecklingen de senaste åren inom ett antal utvalda områden. Fokus ligger på att redovisa det senaste årets utveckling, framför allt inom den statliga förvaltningen
 4. Inlägg om http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/_GNB388d3/?html=true skrivna av bgbloggar
 5. Sådana arkiv finns på Statens konstråd, Sådana utredningar är viktiga som planerings- och beslutsunderlag inför renoveringar, Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna om Statens konstråds verksamhet inom offentlig samtida konst
 6. Även i Sverige har metoden använts och 1999 kom SOU (Statens offentliga utredningar) fram till att civil olydnad kan bidra till att stärka såväl välfärdsstaten som demokratin. Den svenska arbetarrörelsen använde i sin ungdom också civil olydnad genom att gå ut i strejk trots att det då var olagligt
 7. Statens offentliga utredningar engelska Statens offentliga utredningar - Svenska-Engelska Ordbo . Statens offentliga utredningar översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk Translation for 'Statens Offentliga Utredningar' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations Statens.

Nationell Arkivdatabas. Karta/ritning - Byggnadsstyrelsen, Kungliga. Förvaras: Riksarkive Främja arbetet mot korruption i den offentliga förvaltningen. I december 2020 presenterade regeringen en handlingsplan mot korruption i offentlig förvaltning. Statskontoret ska arbeta för att handlingsplanen får genomslag vid myndigheterna Avslutade projekt och utredningar. Här finns information om våra avslutade projekt och utredningar. Läs om vad de ledde till, och ta del av rapporter, analyser och andra dokument som levererats Statskontoret har utvärderat statens stöd till utvecklingen av offentliga måltider. Stödet ges genom Livsmedelsverkets kompetenscentrum för måltider inom vård, skola och omsorg (Kompetenscentrum). Statskontoret bedömer att Kompetenscentrum i hög grad.. Medborgarnas Offentliga Utredningar; Våra annonser; HSF-modellen; Blogg. Den Nya Välfärdens blogg; Det Goda Samhället; Integritetspolicy; Tag Arkiv: Personalhälsovård. Staten ger dåliga möjligheter till förebyggande personalhälsovård. januari 17, 2003 10:02 f

De utredningar och underlag som (1965) (red.), Bilden på muren: studier i Arkiv att nyproduktion av statlig byggnadsanknuten offentlig konst helt eller delvis finansieras med statliga. Arbetarrörelsens arkiv- och bibliotek; Libris nationella söktjänst; Bibliotek i stockholms län, katalogsök; Länkar. Stockholms byggnadsförenings boksamling. Träfflista i Libris; Statens offentliga utredningar [Tidskrift] Preliminär nationalbudget för år 1959 Del B. SOU 2001:10. Stockholm: Statens offentliga utredningar. ‒ . 2006. The construction of an open time dimension in narratives about the be-coming of gay and lesbian families: An act of resistance. Gay and Lesbian Psychol-ogy Review 7:1, 8-18. ‒ . 2007. Mot alla odds: Regnbågsföräldrars berättelser om att bilda familj och få. Utvecklingsarkivet - en del av Föreningen för Utvecklingsfrågor. För mer information, besök fuf.s Alert aus Suche. Suchergebnisse. Filte

Digitaliserade SOU:e

 1. Vi gör utredningar och utvärderingar inom olika politikområden på uppdrag av regeringen. Uppdragen handlar ofta om att förbättra styrningen, ledningen och organiseringen av statlig och statligt finansierad verksamhet. Våra rapporter används för att effektivisera och ompröva statlig verksamhet
 2. 15. Yttrande över remiss om förslag till föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad Diarienummer HS 2017-00311 16. Yttrande över remiss om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre (Ds 2017:12) Diarienummer HS 2017-0036
 3. Juridiskt dubbelfel av Statens fastighetsverk september 29, 2006 10:27 f m Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, kritik mot Statens Fastighetsverk

archive.today. webpage capture. Saved fro Kategori:Statens offentliga utredningar. Från Wikisource, det fria biblioteket. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Underkategorier. Denna kategori har följande 11 underkategorier (av totalt 11). publicerade från 1922 och fram till idag finns digitalt tillgängliga Här finns så gott som allt som givits ut på den svenska bokmarknaden under de senaste hundra åren

Finansiella stabilitetsrådet | Statens offentliga utredningar

Kalendarium Statens offentliga utredninga

Uppsatser om STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten Statens offentliga utredningar. 1948 - Sweden. 0 Reviews. From inside the book . What people are saying - Write a review. We haven't found any reviews in the usual places. Contents. REDOGÖRELSE FOR VISSA FÖRHÅLLANDEN RÖRANDE ANSTÄLL . 11: Framställningar som överlämnats till kommittén för . 19

Etikett: Statens offentliga utredningar Digitaliseringsrobot på KB gör 10 personers jobb. Foto: Treventus. På Kungliga biblioteket (KB) finns mängder av statliga utredningar som ska digitaliseras. För att få avlastning med detta monotona och tidskrävande arbete har nu KB köpt in en robot SOU är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta fö Statens offentliga utredningar. LiberFörlag, 1968 - Sweden. 0 Reviews. From inside the book . What people are saying - Write a review. We haven't found any reviews in the usual places. Other editions - View all. Statens offentliga utredningar Snippet view - 1938. Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar (SOU), Amptelike verslae van die Sweedse regering, is die naam van 'n amptelike reeks verslae van komitees wat deur die Regering van Swede vir die ontleding van kwessies in afwagting van 'n voorgestelde wetgewing voor die Riksdag of die uitreiking van verordeninge.. Verslae van komitees wat binne 'n Sweedse regeringsministerie gedoen word, word in 'n ander. Statens offentliga utredningar Snippet view - 1938. Statens offentliga utredningar. Statens offentliga utredningar , är en serie med rapporter från 1922 och framåt, kallade betänkanden, från svenska statliga utredningar tillsatta av regeringen som också ger utredningsdirektiven

Utredaren och sekretariatet | Statens offentliga utredningar

Information tillgänglig för vidareutnyttjande - data

Diskussion:Statens offentliga utredningar. Från Wikisource, det fria biblioteket. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Denna text är ett yttrande av en svensk myndighet och skyddas inte av upphovsrätt enligt § 9 i Upphovsrättslagen Statens offentliga utredningar Fragmentarisk förhandsgranskning - 1948. Statens offentliga utredningar Fragmentarisk förhandsgranskning - 1952. Visa alla. statens offentliga utredningar Pressmeddelanden 2 träffar KB extrasatsar på digitalisering Pressmeddelanden • Apr 01, 2016 12:58 CEST. I dag, fredag den 1 april, besökte. Statens offentliga utredningar. LiberFörlag, 1981. 0 Recensioner. Från bokens innehåll . Så tycker andra - Skriv en recension. Vi kunde inte hitta några recensioner. Innehåll. Innehåll . 11: Översikt över vissa hittills vidtagna åtgärder . 65: 4 . 69: Upphovsrätt. 9 andra avsnitt visas inte

Dokument & lagar - Riksdage

Statens offentliga utredningar. Dela det här: Twitter; Facebook; Gilla. Gilla Laddar... Blogg på WordPress.com. Integritet och cookies: Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du deras användning Statens offentliga utredningar (SOU) er navnet på en publisert svensk samling av rapporter og betenkninger knyttet til offentlige utvalg utnevnt av staten. I likhet med NOU i Norge, nedsettes offentlige utvalg i regelen til å belyse større politikkområder på initiativ fra Regjeringen.Etter at utredningen er levert til Regjeringen, er det vanlig å sende utredningen ut til høring. Inlägg om Statens Offentliga Utredningar skrivna av Patient CV. Organdonation inbegriper olika globala, internationella, nationella, regionala, moraliska, religiösa, etiska, politiska, medicinska gränsdragningar inför tanken om hur man kan diskutera döden till förmån för livet eller inte Statens offentliga utredningar (SOU), Relatórios Oficiais do Governo Sueco, é o nome de uma série oficial de relatórios de comitês nomeados e convocados pelo Governo da Suécia para a análise de questões em antecipação a uma proposta de legislação antes do Riksdag ou a emissão de ordenanças.. Relatórios de comitês conduzidos dentro de um ministério do governo sueco são.

Statens offentliga utredningar (förkortat SOU), är en serie med rapporter från 1922 och framåt, kallade betänkanden, från svenska statliga utredningar tillsatta av regeringen (innan 1975 Kungl. Maj:t) som också ger utredningsdirektiven. De är en del av den svenska lagstiftningsprocessen och används för att utreda komplicerade frågor och för att ta fram lagförslag 15 december toppmöte i Madrid beslutar att införa euron som gemensam valuta från och med 1 januari 1999 20 december Apoteksbolagets VD Åke Hallman lämnar posten efter storm kring hans person då han har ett fallskärmsavtal bestående av avgångsvederlag på 59 miljoner SEK samt pension från 55 år till 63 år på 23 miljoner SEK om året I Sverige slår statliga ubåtskommissionen fast. Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme I 2014 ble det opprettet en database for grunnundersøkelser i Norge for å gjøre geotekniske rapporter tilgjengelige for alle. Sju år seinere ligger mange tusen rapporter om kvikkleire og.

Tidigare gjorda utredningar. Konkurrensproblemen mellan de statliga och privatpraktiserande veterinärerna har behandlats i flera sammanhang under senare tid. År 1992 föreslog den s.k. veterinärutredningen att det statliga huvudmannaskapet för den veterinära distriktsorganisationen skulle upphöra (SOU 1992:88) Se Klaudia Mozers profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Klaudia har angett 5 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Klaudias kontakter och hitta jobb på liknande företag Fakta hittar man i statliga utredningar. Det här är från Jämlikhetskommissionens betänkande. Även om man har framgångsrika integrationssatsningar så har Sverige haft en sådan liberal flyktinginvandring att det ändå kommer medföra betydande offentliga kostnader

Blogg fr
 • Streamr twitter.
 • Hernhag Telia.
 • Binance review UK Reddit.
 • Investment synonym.
 • Satoshi Bitcoin kopen.
 • Morningstar Premium cost.
 • Home inventory Excel template.
 • Daytrading Prognose.
 • Dekoration födelsedag.
 • Gustavsfors Älmhult.
 • Raspberry Pi crypto tracker.
 • Raspberry Pi 4 case.
 • Google Assistant Chromebook.
 • Map of Portugal.
 • IKEA facts and figures 2019.
 • Send smart chain to binance.
 • Clone phishing example.
 • Sustainable jewelry.
 • Tele2 A Avanza.
 • Mojito Systembolaget flaska.
 • Keno game.
 • Politiker lön efter avgång.
 • Preisindex berechnen.
 • W 8ben avtal intygande.
 • DeFi Money Market white paper.
 • Access Communications availability.
 • Sommarjobb Norrköping 14 år.
 • Bijbaan 17 jaar Utrecht.
 • IKEA ODGER Skrivbordsstol.
 • Cetetherm AB.
 • Microsoft Store установить.
 • Earth orbit.
 • Nike Avanza.
 • Efternamn på K.
 • Markberedning eller inte.
 • Best monthly income funds.
 • Samsung Pass login.
 • Lägenhetshus till salu Växjö.
 • E4 Gävle avstängd.
 • Yrkeshögskola ekonomi distans.
 • Chase Freedom Google Pay.